top of page

Soluție rapidă pentru cristalele de uree în catalizatorul SCR: 💡Cu produsul nostru, puteți preveni și trata cristalele de uree care se formează în sistemul SCR al mașinii dvs. la temperaturi scăzute, evitând reparațiile costisitoare.

Caracteristici cheie: 🛠️

Concentratul nostru de 250 ml este suficient pentru tratarea a 100 de litri de uree. Economisiți bani! 💪🌡️ Curăță, protejează și optimizează injecția de uree, îmbunătățind consumul și eficiența catalizatorului. 🚗⛽ Sticla cu dozator facilitează utilizarea și este economică. ♻️🔍 Poate fi utilizat în toate motoarele cu sistem SCR pentru neutralizarea emisiilor, conform standardului de emisii Euro. Optimizează punctul de îngheț al ureei (AdBlue®) chiar și la temperaturi extrem de scăzute. 🌡️❄️

Mod de utilizare: 📜

Umpleți dozatorul apăsând pe sticlă. 🧴🔧 Adăugați cantitatea măsurată în rezervorul de uree. Utilizați regulat de fiecare dată când umpleți rezervorul de uree. Atenție

adăugați în rezervorul de combustibil!

SCRSC nu este un aditiv pentru combustibil și nu trebuie amestecat cu combustibilul!250 ml sunt suficienți pentru 100 de litri de uree lichidă. Raportul de amestec este de 1:400. Dozați 20 ml de agent de curățare la 8 litri de uree. 📊🚗

 

RU

"Быстрое решение для кристаллов мочевины в SCR-катализаторе: 💡С нашим продуктом вы можете предотвращать и лечить кристаллы мочевины, образующиеся в системе SCR вашего автомобиля при низких температурах, избегая дорогостоящих ремонтов.

Ключевые особенности: 🛠️

  • Наш концентрат объемом 250 мл достаточен для обработки 100 литров мочевины. Ваши средства важны! 💪🌡️
  • Очищает, защищает и оптимизирует впрыск мочевины, улучшая его потребление и эффективность катализатора. 🚗⛽
  • Бутылка с дозатором облегчает использование и экономична. ♻️🔍

Может использоваться во всех двигателях с системой SCR для нейтрализации выбросов, соответствующих стандарту выбросов Euro. Оптимизирует точку замерзания мочевины (AdBlue®) даже при экстремально низких температурах. 🌡️❄️

Способ применения: 📜

  • Наполните дозатор, нажимая на бутылку. 🧴🔧
  • Добавьте измеренное количество в резервуар мочевины.
  • Используйте регулярно каждый раз, когда заполняете резервуар мочевины.

Внимание:Не добавляйте в топливный бак!

SCRSC не является добавкой к топливу и не следует смешивать с топливом!250 мл достаточно для 100 литров жидкой мочевины.Соотношение смеси 1:400.Дозируйте 20 мл очищающего средства на 8 литров мочевины. 📊🚗"

SCR System Clean & Protect PRO TEC

Cod SKU: P6400
295,00LPreț
    bottom of page