top of page

Diesel Power Additive 3in1 PRO TEC - Aditiv pentru motorină 3 în 1 PRO TEC!

Aditivul pentru motorină 3 în 1 PRO TEC este o formulă complexă ce conține un pachet de aditivi cu proprietăți antibacteriene, creat special pentru optimizarea performanței motorului dumneavoastră diesel. Acest aditiv multifuncțional diesel oferă:

✅ Creșterea numărului de cetan, facilitând arderea ușoară și completă a motorinei.

✅ Reducerea consumului de combustibil, economisind bani.

✅ Lubrifierea pieselor mobile ale sistemului diesel, prelungindu-le durata de viață.

✅ Reducerea semnificativă a formării de funingine pentru o ardere curată și eficientă a motorinei.

Diesel Power Additive 3in1 PRO TEC este recomandat în special pentru utilizarea cu combustibili diesel de calitate inferioară. De asemenea, reduce semnificativ acumularea de carbon cu "efect de menținere a curățeniei". Acest aditiv îmbunătățește semnificativ caracteristicile de pornire la rece pe tot parcursul anului și asigură o operare fiabilă chiar și la temperaturi de până la -30 °C.

Datorită proprietăților sale biocide, Diesel Power Additive 3in1 PRO TEC previne multiplicarea bacteriilor și ciupercilor în rezervorul dumneavoastră de combustibil, menținându-l curat. Filtrul de combustibil rămâne curat și eficient.

Caracteristici ale produsului:

✅ Potrivit pentru toate tipurile de sisteme de injecție diesel, inclusiv pompele de injecție rotative și sistemele de injecție directă.

Zone de aplicare:

🛢️ Adăugați produsul în motorină înainte de alimentare la o temperatură mai mare de 0 °C. Vă rugăm să respectați raportul recomandat de amestecare.

Note despre utilizare:

📊 Consumul - 375 ml pentru 80 litri de motorină. Pentru vehiculele comerciale, raportul de amestecare este de 1:200.

Diesel Power Additive 3in1 PRO TEC - cheia dumneavoastră pentru optimizarea motorului diesel și creșterea performanței acestuia! 🚗🔧💪

RU:

🚗 Многофункциональная добавка в дизельное топливо - Diesel Power Additive 3in1 PRO TEC! 🚗

Diesel Power Additive 3in1 PRO TEC - это совокупность сгорания и пакета присадок с антибактериальными свойствами, созданная для оптимизации производительности вашего дизельного двигателя. Это многофункциональное дизельное дополнение, которое обеспечивает:

✅ Увеличение цетанового числа, что способствует легче и полному сгоранию топлива.

✅ Снижение расхода топлива, что помогает экономить деньги.

✅ Смазку движущихся частей дизельных систем, продлевая их срок службы.

✅ Значительное снижение образования сажи, что обеспечивает чистое и эффективное горение топлива.

Diesel Power Additive 3in1 PRO TEC рекомендуется особенно для использования с низкокачественным топливом. Он также значительно снижает накопление углерода с "эффектом поддержания чистоты". Это дополнение значительно улучшает характеристики холодного запуска в течение всего года и обеспечивает надежность в эксплуатации даже в морозы до -30 ° C.

Благодаря своим биоцидным свойствам, Diesel Power Additive 3in1 PRO TEC предотвращает размножение бактерий и грибков в вашем топливном баке, обеспечивая его чистоту. Топливный фильтр остается чистым и эффективным.

Особенности продукта:

✅ Подходит для всех систем двигателей, включая рядные ТНВД и системы непосредственного впрыска.

Области применения:

🛢️ Добавьте продукт в дизельное топливо перед заправкой при температуре выше 0 ° C. Пожалуйста, соблюдайте соотношение смешивания.

Замечания по применению:

📊 Расход - 375 мл на 80 литров дизельного топлива. Для грузовых автомобилей соотношение при смешивании составляет 1:200.

Diesel Power Additive 3in1 PRO TEC - ваш ключ к оптимизации дизельного двигателя и повышению его производительности! 🚗🔧💪

Diesel Power Additive 3in1 PRO TEC

Cod SKU: P1261
285,00LPreț
    bottom of page